Advies over marketing intelligence & interim management

De Marketing Intelligence functie binnen organisaties versterken

Ad-interim invulling van marketing intelligence functie
Niet alle organisaties hebben een interne marktonderzoeker in dienst en toch wordt marktonderzoek uitgevoerd of ingekocht. Ik kan die functie voor een vast aantal uren per week of op ad-hoc basis voor bedrijven invullen. Daarbij kan ik de eigen mensen helpen om in de toekomst zélf op een goede manier marktonderzoek in te kopen.

Begeleiding extern onderzoek en pitches
Het inkopen en begeleiden van marktonderzoek vraagt om kennis van het vak én van het aanbod van bureaus/ leveranciers. Ik scan continu het aanbod van marktonderzoekexpertises en kan het inkoopproces begeleiden. Daarnaast kan ik projecten namens de opdrachtgever begeleiden.

Organisatieadvies over marketing intelligence functie
Er zijn verschillende inzichten over de manier waarop marketing intelligence optimaal kan worden ingericht. Decentraal in de BU’s of als centrale stafafdeling onder de directie? Met eigen budget? Als geïntegreerde functie binnen data-science? Hoe komt de verbinding tussen (interne en social media) data-alayse en marktonderzoek het beste tot z’n recht? Met mijn ervaring aan bedrijfszijde, aan bureaukant en als management consultant kan ik daar – onafhankelijk – over meedenken en adviseren.

Advies mantelcontracten
Bijna alle grote organisaties hebben mantelcontracten met marktonderzoekbureaus. Meestal geïnitieerd door inkoop/ procurement. Mijn inschatting is dat deze mantelcontracten vaak suboptimaal zijn. De échte kwaliteitsbepalende criteria ontbreken en de afspraken over kosten niet controleerbaar. Ik adviseer graag over een aanpassing van mantelcontracten, zodat deze de klant daadwerkelijk voordeel en meer kwaliteit opleveren en het voor bureaus aantrekkelijker is om deze goed in te vullen.

Second opinions marktonderzoek
Een brandtracker die al jaren loopt, een BtB studie die representatief moet zijn voor financieel directeuren, een panelstudie die marktaandelen in beeld moet brengen. Kloppen de data? Klopt het onderzoek methodisch en – belangrijker – kunnen er veilig beslissingen op worden gebaseerd? Een onafhankelijke second opinion kan heel zinvol zijn om daar eens goed naar te kijken en te bezien of er aanpassingen nodig zijn. Voor dit soort second opinions roep ik op deelterreinen ook wetenschappelijke hulp in.

Advies over Client Communities
Veel organisaties hebben behoefte aan een eigen client community. Om daarmee een continue dialoog met de klant te kunnen voeren en dus ook (zelf) onderzoeken op uit te voeren. De keuze voor een aanbieder is daarin cruciaal. Het is een commitment voor jaren en een overeenkomst met de belangrijkste doelgroep: klanten. Het aanbod van partijen die diensten op dit punt aanbieden is groot en de verschillen aanzienlijk. De valkuilen voor opdrachtgevers idem dito. Wat kan de organisatie (zelf) aan? Hoe is de prijsstelling van uitbesteding? Welke software is optimaal? Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van het panel? Welke panel-backup is er? En tikken er geen tijdbommen onder de privacybescherming van klantdata?! Improof kan dit proces begeleiden en helpen de juiste keuzes te maken in het aanbod.

Big Data en Marktonderzoek
Het intelligent combineren en analyseren van grote interne én externe databronnen (Big Data analyse, Data Science) leveren vaak interessante inzichten op. Deze analyses combineren met kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek geeft dit soort analyses een ‘actionable’ karakter. Marktonderzoek kan antwoorden geven op de ‘waarom vragen’ en scenario analyses. Improof kan hierin adviseren en de onderzoeken uitvoeren.

.