Uitvoering marktonderzoek

Werken met de beste mensen van Nederland

Ik voer kwalitatieve en kwantitatieve marktonderzoekprojecten uit. Ook grote en complexe projecten. Daarvoor werk ik samen met de beste mensen van Nederland. Ik houd de regie en omdat ik niet ben gebonden aan de infrastructuur van een marktonderzoekbureau kan ik voor elk specialisme de beste mensen selecteren: data-experts, panels, selectiebureaus, freelance specialisten, wetenschappers. Er hoeft geen dure overhead te worden doorberekend en er is geen sprake van tijdrovende (administratieve) processen. Iedere medewerker aan een project doet datgene waar hij of zij het beste in is. Resultaat: de beste kwaliteit tegen lagere kosten.

Kwalitatief marktonderzoek
Uitvoering van kwalitatief onderzoek op basis van individuele interviews of groepsdiscussies. Maar ook tijdelijke (online) communities en het voorzitten van workshops of klankbordgroepen.

Kwantitatief marktonderzoek
Alle vormen van kwantitatief onderzoek. Hiervoor werk ik samen met specialisten op het gebied van veldwerk, dataverwerking en soms technische faciliteiten (dashboarding, eye tracking, social mediamonitoring, etc.).

Inhoudelijke verdieping uitgevoerde onderzoeken
In plaats van (weer) een nieuw onderzoek te starten is een goede analyses op eerder uitgevoerd onderzoek soms zinvoller. Diepere analyses waarbij dwarsverbanden tussen verschillende onderzoeken en (interne) data worden gelegd, levert vaak nieuwe en bruikbare insights op. De kosten voor dit soort analyses zijn meestal een fractie van die van (nieuwe) onderzoeken.

Deelprojecten
Soms wordt onderzoek al ingekocht en is er behoefte aan analyse & rapportage of aan een goede inhoudelijke voorbereiding van een project. Dat kan ik flexibel invullen.

Onafhankelijk methodologisch advies
Onderzoeksvragen kunnen soms lastig zijn. De behoefte aan antwoorden is er, maar kunnen deze met marktonderzoek worden ingevuld? Weke methoden moeten worden ingezet? Welke expertise is vereist? Deze vragen direct voorleggen aan marktonderzoekbureaus levert vrijwel zeker een advies/ voorstel op datin lijn ligt met de expertise van het bureau. De commerciële druk is daarvoor eenvoudig te groot. Daarom kan het zinvol zijn om eerst te ‘sparren’ met Improof om het vraagstuk te ontleden en – nuchter – terug te brengen tot de essentie. En dan besluiten of een marktonderzoek zinvol is en welke expertise daarvoor moet worden aangesproken.

.